مشخصات عمومی


نام شرکت :

بلور شیشه کاوه

نام مدیرعامل : محمد ثقفی پورفرد
وبسایت : www.kavehglass.com
پست الکترونیک : info@kavehglass.com


شرح مختصر فعالیت ها


تولید انواع بلورجات و بلوک شیشه ای


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 88878953, 84400- 41 : تلفن
021- 88772329 : فکس
تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، کوچه لیدا، پلاک 57

کارخانه : عنوان محل
0255- 2342166, 2343338 : تلفن
0255- 2343167 : فکس
ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان شانزدهم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه