مشخصات عمومی


نام شرکت :

زر سیم

نام مدیرعامل : حسین کحال زاده
وبسایت : www.zarsim.com
پست الکترونیک : info@zarsim.com


شرح مختصر فعالیت ها


انواع سیم و کابل برق و اتومبیلی، مخابراتی و خاص


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
021- 22947877 : تلفن
021- 22948038 : فکس
تهران، بزرگراه شهید بابایی، جنب پل صیاد شیرازی، خیابان گلزار جنوبی، کوچه شهید عرب، پلاک 11

کارخانه : عنوان محل
0255- 2342240 : تلفن
0255- 2340085 : فکس
ساوه، کیلومتر 13 جاده قدیم تهران، بعد از شهر صنعتی کاوه


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

پشتیبانان پروژه